30 августа 2021, понедельник

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o czasowym wyłączeniu stacji paliwowych wskazanych poniżej oraz podajemy adresy alternatywnych stacji.

O przywróceniu pracy wymienionych stacji paliwowych będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Wstrzymanie obsługi kart

Alternatywne stacje paliwowe

Marka

Adres stacji

Marka

Adres stacji

1

DTK/ДТК

Kraj Chabarowski, rejon sowiecko-gawański, wieś Zawiety Ilicza, ul. Nevelskogo, 27А; /Хабаровский край, Советско-Гаванский район, Советско-Гаванский р-н, пгт. Заветы Ильича, ул. Невельского, 27А

Transbunkier/Трансбункер

Kraj Chabarowski, rejon wanińskij, wieś Oktiabrskij, ul. Czeljuskina, 3; /Хабаровский край, Ванинский район, Ванинский р-н, п. Октябрьский, ул. Челюскина, 3

2

DTK/ДТК

Kraj Chabarowski, miasto Sowiecka Gawań, ul. Czkałowa 1; / Хабаровский край, г. Советская гавань, ул. Чкалова, 1

Transbunkier/Трансбункер

Kraj Chabarowski, rejon sowiecko-gawański, miasto Sowiecka Gawań, ul. Lenina; /Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, ул. Ленина

3

DTK/ДТК

Kraj Chabarowski, rejon waniński, wieś Oktiabrskij, ul. Darwina 31; /Хабаровский край, Ванинский район, Ванинский р-н, п. Октябрьский, ул. Дарвина, 31

Transbunkier/Трансбункер

Kraj Chabarowski, rejon wanińskij, wieś Oktiabrskij, ul. Czeljuskina, 3; /Хабаровский край, Ванинский район, Ванинский р-н, п. Октябрьский, ул. Челюскина, 3

4

LUKOIL/ ЛУКОЙЛ

Białoruś, M6, 260 km, po prawej stronie, rejon grodzieńsi, wieś Koptievka, ul. Szosejnaja 34; /Беларусь, М6, 260 км, справа, Гродненский р-н, п. Коптевка, ул. Шоссейная, 34

LUKOIL/ ЛУКОЙЛ

Białoruś, M6, 192 km, po lewej stronie, rejon lidzki, Małoje Możejkowo; /Беларусь, М6, 192 км, слева, Лидский р-н, п. Малое Мажэйкава

5

Myjnia/ Мойка

Московская область, г. Долгопрудный, ул. Павлова, д.2А

Myjnia/ Мойка

Obwód moskiewski, miasto Dołgoprudnyj, przejazd Lichaczewskij, 19; /Московская область, г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д.19