03 сентября 2021, пятница
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że stacja Lukoil Białoruś, M6, 260 km, po prawej stronie, rejon grodzieńsi, wieś Koptievka, ul. Szosejnaja 34; /Беларусь, М6, 260 км, справа, Гродненский р-н, п. Коптевка, ул. Шоссейная, 34, wznowiła działanie.