07 октября 2021, четверг

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o czasowym wyłączeniu stacji paliwowej wskazanej poniżej z 11.10.2021 po 25.10.2021 oraz podajemy adres alternatywnych stacji.

 

Wstrzymanie obsługi kart

Alternatywna stacja paliwowa

Nr

Marka

Adres stacji

Marka

Adres stacji

1

АЗК №28

Rosja, Jarosławskaja obłast, Gawriłow-Jamskoj r-n, w. Szałajewo, trassa М8, 229 km, Moskwa-Arhangelsk, z lewej strony

/ Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ямской р-н, д. Шалаево, трасса М8, 229 км, Москва-Архангельск, слева

АЗК № 86

АЗК № 39

АЗК № 40

1. Rosja, Jarosławskaja obłast, m. Jarosławl, ul. Dekabrystow 11 (w kierunku Jarosławl-Miskwa)/    

Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Декабристов, 11(по направлению движения Ярославль - Москва)

2.      Rosja, Jarosławskaja obłast, Rostowski r-n.w. Osokino,M8, 180 km., po lewej stronie. (w kierunku Jarosławl-Miskwa)/  Россия, Ярославская область, Ростовский район, М8, 180 км, слева, Ростовский р-н, д. Осокино (по направлению движения Ярославль - Москва)

3.      Rosja, Jarosławskaja obłast, m. Rostow, Jarosławskoje sz., 60, trassa M8, 211 km., Moskwa-Arhangelsk (Holmogory), po prawej stronie, (w kierunku Moskwa-Jarosławl)/  Россия, Ярославская область, г. Ростов, Ярославское ш., 60, трасса М8, 211 км, Москва-Архангельск(Холмогоры), справа (по направлению движения Москва – Ярославль, имеется возможность для заезда - прерывистая разметка)