Szanowni Klienci!Specjalnie dla Państwa uruchamiamy nasz nowy program «Stacje rabatowe». Program ten uwzględnia wysokiej jakości paliwo na stacjach TNK, BP, "Baszneft" i «Rosneft» oraz najwyższe zniżki.

«Stacje rabatowe» jest to rozwiązanie wygodne i na czasie, które zapewnia możliwość znacznych oszczędności w Państwa firmie.Operator Adres
TNK  Kałużskaja obłast, Babyninski rejon, trasa M3, 204 km, a/d Moskwa-Kijów, po lewej stronie
TNK  Kałużskaja obłast, Duminiczski rejon, trasa M3, 274 km, a/d Moskwa-Kijów, po lewej stronie
TNK  Kałużskaja obłast, Duminiczski rejon, trasa M3, 281 km, a/d Moskwa-Kijów, po prawej stronie
TNK  Kałużskaja obłast, m. Bałabanowo, Borowski rejon, trasa M3, 96 km, a/d Moskwa-Kijów, po lewej stronie
TNK  Kałużskaja obłast, m. Bałabanowo, Borowski rejon, trasa M3, 96 km, a/d Moskwa-Kijów, po prawej stronie
TNK  Kałużskaja obłast, p. Sosnowyj Bor, trasa M3, 176 km, a/d Moskwa-Kijów, po lewej stronie
TNK  Kałużskaja obłast, Żyzdrinski rejon, s.Zikiejewo, trasa M3, 301 km, a/d Moskwa-Kijów, po lewej stronie
TNK  Krasnodarski kraj, Anapski rejon, ch. Rasswiet, uł Sołniecznaja, 59/1, trasa M25, 39 km, Noworossijsk-Port-Kawkaz, po lewej stronie
TNK  Krasnodarski kraj, Korienowski rejon, st. Żurawskaja, trasa M4, 1264 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK  Krasnodarski kraj, Pawłowski rejon, st. Pawłowskaja, trasa M4, 1196 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Krasnodarski kraj, Pawłowski rejon, st. Staroleuszkowskaja, trasa M4, 1215 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK  Krasnodarski kraj, Primorski rejon, p. Wierchniebakanski, trasa A146, 140 km, Krasnodar-Noworossijsk, po prawej stronie
TNK  Kurskaja obłast, (objezdnaja doroga), trasa M2, 534 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po lewej stronie
TNK  Kurskaja obłast, Fatieżski rejon, d. Nowyje Dwory, trasa M2, 478 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po prawej stronie
TNK  Kurskaja obłast, m. Obojań, ul. Kurskaja, 101, trasa M2, 586 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po prawej stronie
TNK  Kurskaja obłast, Miedwienski, p. Miedwienka, trasa M2, 565 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po prawej stronie
TNK  Kurskaja obłast, Obojanski rejon, trasa M2, 598 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po lewej stronie
TNK  Kurskaja obłast, trasa M2, 514 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po prawej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Bałaszychinski rejon, trasa M7, 16 km, Moskwa-Kazań-Ufa ("Wołga"), po lewej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Domodiedowski rejon, d.Niemcowo  , trasa M4, 69 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Kaszyrski rejon, trasa M6, 135 km, Moskwa - Astrachań("Kaspij"), po lewej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Łuchowicki, d.Wracziewo, trasa M5, 142 km, Moskwa-Czielabinsk("Urał"), po prawej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Łuchowicki, d.Wracziewo, trasa M5, 143 km, Moskwa-Czielabinsk("Urał"), po lewej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, m. Rieutow, trasa M7, 17 km, Moskwa-N.Nowgorod, po prawej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Możajski rejon, trasa M1, 141 km, Moskwa-Minsk, po prawej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Naro-Fominski rejon, trasa M3, 41 km, Moskwa-Kijów("Ukraina"), po prawej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Siergijewo-Posadski rejon, Gołygino, trasa M8, 57 km, Moskwa - Archangielsk("Chołmłgory"), po lewej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Siergijewo-Posadski rejon, Leszkowo, trasa M8, 61 km, Moskwa - Archangielsk("Chołmłgory"), po prawej stronie
TNK  Moskowskaja obłast, Sieriebriano-prudski, dier. Kuriebino, trasa M6, 172 km, Moskwa - Astrachań("Kaspij"), po prawej stronie
TNK  Nowgorodskaja obłast, Nowgorodski rejon , Nowosiełickoje sielskoje posielenije, po prawej stronie
TNK  Nowgorodskaja obłast, Nowgorodski rejon, Nowosiełickoje sielskoje posielenije, po lewej stronie
TNK  Orłowskaja obłast, Orłowski rejon, pos. Dobryj ul. Centralnaja, d.1, łit.A, trasa M2, 392 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po lewej stronie
TNK  Pskowskaja obłast, d. Buraczki, trasa M9, 616 km, Moskwa-Riga,po lewej stronie
TNK  Pskowskaja obłast, m. Pskow, ul. Leningradskoje sz., d.28a, trasa M20, 284 km, trasa S.Pietierburg-Kijów, po lewej stronie
TNK  Pskowskaja obłast, m. Pskow, ul.Nikołaja Wasiljewa, 126, trasa M20, 279 km, S. Pietierburg-Kijów (na postu DPS naprawo), po prawej stronie
TNK  Pskowskaja obłast, Pytałowski rejon, Gawrowskaja wołost, d. Ubyłinka, trasa A116, 301 km, Wiełiki Nowgorod-Ostrow-Łatwija, po prawej stronie
TNK  Riazanskaja obłast, Michajłowski rejon, trasa M6, 206 km, Moskwa - Astrachań("Kaspij")
TNK  Riazanskaja obłast, Nowodieriewienski rejon, trasa M6, 326 km, Moskwa - Astrachań("Kaspij"), po prawej stronie
TNK  Riazanskaja obłast, Putiatinski, p.Putiatino, trasa M5, 309 km, Moskwa-Czielabinsk("Urał"), po lewej stronie
TNK  Riazanskaja obłast, Riażski rejon, trasa M6, 301 km, Moskwa - Astrachań("Kaspij"), po lewej stronie
TNK  Riazanskaja obłast, Sasowski rejon, s.Szaftorka, trasa M5, 393 km, Moskwa-Czielabinsk("Urał"), po lewej stronie
TNK  Riazanskaja obłast, Spasski rejon, s.Kiricy, trasa M5, 251 km, Moskwa-Czielabinsk("Urał"), po lewej stronie
TNK  Riazanskaja obłast, Szacki, trasa M5, 347 km, s.Kazaczja Słoboda,Moskwa-Czielabinsk("Urał"), po lewej stronie
TNK  Riazanskaja obłast, Szacki, trasa M5, 349 km, s.Kazaczja Słoboda,Moskwa-Czielabinsk("Urał"), po prawej stronie
TNK  Riazanskaja obłast, Szyłowski rejon, trasa M5, 286 km, Moskwa-Czielabinsk("Urał"), po lewej stronie
TNK  Riespubłika Adygieja, m. Adygiejsk, ch. Psiekups, trasa M4, 1359 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Riespubłika Kariełija, Biełomorski rejon, p.Pusznoj, trasa M18, 796 km, a/d Sankt-Pietierburg-Murmansk, po lewej stronie
TNK  Riespubłika Kariełija, m. Ołoniec, trasa M18, 284 km, Sankt-Pietierburg-Murmansk("Koła"),po lewej stronie, w 1-om km. od trassy
TNK  Riespubłika Kariełija, m. Pietrozawodsk, pr. Lesnoj
Rosnieft  Rosja, Kurganskaja obłast, p.Miszkino, trasa M51 "Bajkał",  171 km
Rosnieft  Rosja, Smolenskaja obłast, m. Wiazma, ul.Jamskaja, 1
TNK  Rostowskaja obłast, Azowski rejon, s. Samarskoje, ul. K.Marksa, 144, trasa M4, 1104 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie 
TNK  Rostowskaja obłast, Cziertkowski rejon, s. Aleksiejewo-Łozowka, trasa M4, 802 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, Cziertkowski rejon, trasa M4, 780 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, Cziertkowski rejon, trasa M4, 801 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, Krasnosułinski rejon, trasa M4, 965 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, Krasnosułinski rejon, trasa M4, 965 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, Krasnosułinski rejon, trasa M4, 993 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, m. Aksaj, Aksajski rejon, Aksajski pr. , d.27 b, trasa M4, 1055 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, m. Kamiensk-Szachtinski, trasa M4, 934 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, m. Kamiensk-Szachtinski, trasa M4, 934 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po prawej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, m. Nowoszachtinsk, trasa M4, 1009 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, Miłlerowski rejon, chut. Woroszyłowka, trasa M4, 854 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK  Rostowskaja obłast, Oktiabrski rejon, trasa M19, 1 km, Majski-Nowoszachtinsk-Charkow,po prawej stronie
TNK  Saratowskaja obłast, Krasnoarmiejski rejon (post GAI), trasa R228, 375 km, Syzrań-Wołgograd, po lewej stronie
TNK  Saratowskaja obłast, m. Kałininsk, trasa A144, 634 km, Kursk-Woronież-Saratow, po prawej stronie
TNK  Saratowskaja obłast, Marksowski rejon, trasa R226, Samara-Wołgograd, po prawej stronie, objezdnaja Marksa
TNK  Saratowskaja obłast, Pugacziewski rejon, s-z Pugacziewski, trasa R226, 183 km, Samara-Wołgograd, po lewej stronie
TNK  Saratowskaja obłast, st. Biezymiannoje, trasa R236, Engiels-granica Kazachstana, 26 km
BP  Smolenskaja obłast, Gagarinski rejon, d. Samaty, trasa M1, 169 km, Moskwa-Brześć("Białoruś"), po lewej stronie
BP  Smolenskaja obłast, Krasninski rejon, urocziszczie Ziuzki, trasa M1, 448 km, Moskwa-Brześć("Białoruś"), po lewej stronie
BP  Smolenskaja obłast, Krasninski rejon, urocziszczie Ziuzki, trasa M1, 448 km, Moskwa-Brześć("Białoruś"), po prawej stronie
TNK  Tulskaja obłast, Cziernski rejon, d. Dołmatowo, trasa M2, 297 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po lewej stronie
TNK  Tulskaja obłast, Cziernski rejon, d. Miedwieżka, trasa M2, 293 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po prawej stronie
TNK  Tulskaja obłast, m. Bogorodick, Bogorodicki, trasa M4, 238 km, staraja trasa, po prawej stronie
TNK  Tulskaja obłast, m. Bogorodick, Bogorodicki, trasa M4, 239 km, staraja trasa, po lewej stronie
TNK  Tulskaja obłast, trasa M4, 319 km, staraja trasa, po lewej stronie
TNK  Tulskaja obłast, trasa M4, 319 km, staraja trasa, po prawej stronie
TNK  Twierskaja obłast, s.p. Wazuzskoje, d. Szyrkino, trasa M9, 202 km, Moskwa-Riga("Bałtija"), po lewej stronie
TNK  Twierskaja obłast, s.p. Wazuzskoje, d. Szyrkino, trasa M9, 202 km, Moskwa-Riga("Bałtija"), po prawej stronie
TNK  Twierskaja obłast, trasa M10, 157 km,  Moskwa-S.Pietierburg("Rosja"), po lewej stronie
TNK  Twierskaja obłast, ul. Oriechowaja, 120, trasa M10, 157 km,  Moskwa-S.Pietierburg("Rosja"), po prawej stronie
TNK Biełgorodskaja obłast, p.Jakowlewo, trasa M2, 635 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po lewej stronie
Rosnieft Brianskaja obłast, Pogarski rejon, a/d Pogar-Pocziep, pieried pieriekriestkom s dorogoj na m.Trubcziewsk po lewej stronie
TNK Jarosławskaja obłast, Gawriłow-Iamskoj rejon, d. Szałajewo, trasa M8, 229 km, Moskwa-Archangielsk, po lewej stronie
TNK Jarosławskaja obłast, m. Rostow,Jarosławskoje sz., 60, trasa M8, 211 km, Moskwa-Archangielsk("Chołmogory"), po prawej stronie
TNK Jarosławskaja obłast, Niekrasowski rejon, d.Anisimowo, trasa A113, 38 km, a/dJarosławl - Kostroma - Iwanowo
TNK Jarosławskaja obłast, Pieriesławlski rejon, trasa M8, 135 km, Moskwa-Archangielsk("Chołmogory"), po lewej stronie
TNK Jarosławskaja obłast, Pieriesławlski rejon, Troicki s/s, d. Maurino, trasa M8, 146 km, Moskwa - Archangielsk("Chołmłgory"), po prawej stronie
TNK Jarosławskaja obłast, Rostowski rejon, Lubiłkowski s/o,d. Osokino, trasa M8, 180 km, Moskwa - Archangielsk("Chołmłgory"), po prawej stronie
TNK Jarosławskaja obłast,Jarosławski rejon, Tołbuchinski s/s, d. Androniki, trasa M8, 293 km, Moskwa-Archangielsk("Chołmogory"), po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Ałtajski kraj, Kosichinski rejon, s. Nałobicha, 261 km trassy M52
Rosnieft Rosja, Ałtajski kraj, Pierwomajski rejon, s. Borowicha, trasa M-52, 195 km
Rosnieft Rosja, Ałtajski kraj, Talmienski rejon, trasa M52, 162 km
Rosnieft Rosja, Archangielskaja obłast, m. Niandoma, na wyjezdie z Niandomy w storonu Dołmatowo 128 km
Rosnieft Rosja, Archangielskaja obłast, m. Wielsk, ul. Dzierżynskogo, 98a
Rosnieft Rosja, Archangielskaja obłast, m. Wielsk, ul. Kłimowskogo,49
Rosnieft Rosja, Archangielskaja obłast, p. Brin-Nawołok
Rosnieft Rosja, Archangielskaja obłast, Szenkurski rejon, s. Rowdino, 780-j km trassy M8
Rosnieft Rosja, Archangielskaja obłast,m. Kargopol, ul.Siemienkowskaja, 89
Rosnieft Rosja, Archangielskaja obłast,Winogradowski rejon, p. Dwinskoj Bierieznik, massiw pridorożnyj №4a
Rosnieft Rosja, Archangielskaja obłast,Winogradowski rejon, p. Dwinskoj Bierieznik, p/o Pianda, p. Nowyj
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast, Aleksiejewski rejon, s.Warwarowka, 35 km. Ot Aleksiejewki w storonu Rossoszy
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast, Biełgorodski rejon, a/d Moskwa-Krym  700 km.
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast, Koroczanski rejon, s.Podkopajewka
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast, m. Gubkin, ul. Słobodskaja, 177-b
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast, m. Staryj oskoł, prosp. Aleksieja Ugarowa, 5 "A"
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast, m. Staryj Oskoł,Jużnaja objezdnaja doroga strojenije 6
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast, m. Szebiekino,  Rżiewskoje szosse, 27
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast, Szebiekinski rejon,  s. Czierwona - Dibrowka
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast,m. Szebiekinski rejon, s. Masłowa Pristań
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast,m. Wałujki, ul. Gorkogo, 107/1
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast,p. Krasnaja Gwardija, ul. Krasnaja
Rosnieft Rosja, Biełgorodskaja obłast,Starooskolski rejon, s.Fiedosiejewka
Rosnieft Rosja, Biełgorodski rejon, s.Strieleckoje, ul. Szossejnaja №2-a
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, 21 km objezdnoj dorogi wokrug Brianska, po lewej stronie od p. Suponiewo
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Brasowski rejon, p. Woronow Łog, 438 km ad M3
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Brianski rejon, s. Małoje Połpino, 355 km M3 po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Brianski rejon, s.Głiniszcziewo, ulJaszenina, 63
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Karacziewski rejon, d. Masłowka, ul. Pierwomajskaja, 107a
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Kłimowski rejon, pgt Kłimowo, ul. Oktiabrskaja, 250
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Kłimowski rejon, pos. StaryjeJurkowiczi, ul.Drużby, 44
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Kłimowski rejon, s. NowyjeJurkowiczi, ad "Kłimowo-Sińkowka"
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Kłincowski rejon, 159 km M13, 500 m do poworota na Kłincy w storonu Nowozybkowa
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Kłincowski rejon, 164 km ad M13
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Nawłinski rejon, p.Nawla, 404 km ad M3,
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Nowozybkowski rejon, p.Mamaj, 46, 199 km ad M13
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Siewski rejon, p.Trojebortnoje, 518 km M3, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Siewski rejon, p.Trojebortnoje, 518 km M3, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Unieczski rejon, p.Now.Iwajtienki, 108 km M13
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Wygoniczski rejon, p.Nowonikołajewski, ul.Dorożnaja, 57
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Złynkowski rejon, p Krasnyj kamień, 220 km ad  M13
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Złynkowski rejon, p.Krasnyj kamień, 219 km ad M13
Rosnieft Rosja, Brianskaja obłast, Żukowski rejon, p.Letoszniki, ul. Szossejnaja, 24a
Rosnieft Rosja, Czielabinskaja obłast, Krasnoarmiejski rejon, w 1050 m. na Siewiero-Zapad od s. Siewastjanowo po granice s KCh «Baszkowo»
Rosnieft Rosja, Czielabinskaja obłast, Krasnoarmiejski rejon, w 950 m. na Siewiero-Zapad od s. Siewastjanowo po granice s KCh «Baszkowo»
Rosnieft Rosja, Czielabinskaja obłast, Sosnowski rejon,2.6 km. Po naprawleniju na Siewiero-Wostok od orijentira, d. Kluczi
Rosnieft Rosja, Irkutskaja obłast,  p. Kujtun, 1559 km M53
Rosnieft Rosja, Irkutskaja obłast, m. Bajkalsk, 146 km M55
Rosnieft Rosja, Irkutskaja obłast, m. Niżnieudinsk, ul. Kaszyka, 249
Rosnieft Rosja, Irkutskaja obłast, m. Sludianka, ul. Pieriewalskaja, 5B
Rosnieft Rosja, Irkutskaja obłast, m. Usolje-Sibirskoje, ul. Riemontnaja, 23
Rosnieft Rosja, Irkutskaja obłast, p. Załari, ul. Krasina, 18, 1677 km M53
TNK Rosja, Kostromskaja obłast, p. Ponazyriewo, a/d Kostroma-Manturowo-Szarja-Kotielnicz (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,  m.Soczi, p.Niżniaja Chobza, ul.Magnitogorskaja, 4, D
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, 1196 km + 100m a/d M4 DON, st. Pawłowskaja, po lewej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, 123 km a/d Ust-Łabinsk-Łabinsk-Upornaja, m. Łabinsk
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, 187 km a/d M29, st.Archangielskaja, po prawej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, a/d A-146 "Krasnodar-Noworossijsk" 29km (po prawej stronie) p. Afipski
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, Awtodoroga "Timaszewsk - Primorsko-Achtarsk" 24 km.
TNK Rosja, Krasnodarski kraj, Briuchowiecki rejon, st. Briuchowieckaja, trasa R268, 94 km, Krasnodar-Timaszewsk-Batajsk, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, FAD "DON" M4 1276 km+300m po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, m. Krasnodar,Jełizawietinskoje, sielki okrug,a/d Tiemriuk-Krasnodar-Kropotkin 145 km+815m po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, m. Kropotkin, ul.Promyszlennaja,47
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, m. Kurganinsk, ul. Ługowaja 2
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, m. Noworossijsk, Primorski okrug, p. Cemdołina, ul. Lenina, b/n
TNK Rosja, Krasnodarski kraj, m. Timaszewsk, ul. Profilnaja, 10
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, M-29"Kawkaz", 171km+900m po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, M-4 "DON", 1119km+700m po prawej stronie, naprawlenijeJug Kuszcziewski rejon.
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, Mostowskoj rejon, p. Mostowskoj, ul. Kirowa 1/1
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, p.Dżubga, a/d M27 3 km + 660m (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, Tbiłisski rejon, awtotrasa "Tiemriuk-Kropotkin", 525 km.
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, trasa Majkop - Ust-Łabinsk (poworot na otczistnyje)
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj, Tuapsinski rejon, pos. Diefanowka
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,12 km a/d Żurowskaja-Tichorieck, st. Wysiełki, po prawej stronie od Żurowskoj
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,1233 km a/d M4, Wysiełkowski rejon, st. Irkłijewskaja
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,1301 km a/d M4, st.Płastunowskaja, po prawej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,1338 km  a/d M4, m. Krasnodar, spra-wa w Moskwu
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,1338 km  a/d M4, m. Krasnodar, spra-wa z Moskwy
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,189 km a/d M29,  m.Tichorieck, po prawej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,41 km a/d Krasnodar-Noworossijsk, po lewej stronie od Krasnodara
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,95 km a/d M29, m. Kropotkin
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,a/d Korienowsk-Timaszewsk 31 km po prawej stronie, st. Nowokorsunskaja
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,Anapski rejon, p. Dżyginka, a/d Anapa-Krymsk, 66 km (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,FAD "DON" M4 1119 km+800m po prawej stronie (do Cukorowoj bałki 15 km)
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,FAD "DON" M4 1178 km+800m po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,Leningradski rejon, st. Leningradskaja, awtotrasa "Leningradskaja-Kaniewskaja", 3 km.
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,m. Anapa, Anapskoje szosse, 2
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,m. Armawir, FAD "Kawkaz" 171 km + 500m (po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,m. Gielendżyk, ul. Turisticzieskaja 2
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,m.Goriaczij Klucz FAD M4 "DON" 1379km +500m (po prawej stronie z Moskwy)
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,m.Soczi, Adlerski rejon, ul.Awiacionnaja, 17/6
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,m.Soczi, Adlerski rejon, ul.Lenina, 286, D
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,m.Soczi, p.Krasnaja Polana, ul.Zaszczitnikow Kawkaza, 80, A
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,m.Soczi, ul.Winogradnaja, 272
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,Szczierbinowski rejon, awtodoroga Krasnodar-Iejsk,  218km.
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,Tuapsinski rejon, p. Agoj
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,Tuapsinski rejon, p. Dżubga, uł Noworossijskoje szosse, b/n
Rosnieft Rosja, Krasnodarski kraj,Tuapsinski rejon, p. Nowomichajłowski, ul. Mira, 1/2
Rosnieft Rosja, Krasnodarski krajm. Soczi, p. Łazariewskoje, ul. Pobiedy, 2
Rosnieft Rosja, Krasnojarski kraj, Bieriezowski rejon, p. Bieriezowka, a/d M-53 «Bajkał» 849 km 
Rosnieft Rosja, Krasnojarski kraj, Fiedieralnaja a/d M53 «Bajkał», 803 km.Jemiełjanowski rejon, d. Drokino, str. 1
Rosnieft Rosja, Krasnojarski kraj, m. Aczinsk, szosse Wostocznoje, 9
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, Dałmatowski rejon, trasa R354, km 178
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, Lebiażjewski rejon, trasa M51"Bajkał", km 350
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, m. Makuszyno, trasa M51 "Bajkał",396 km.
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, p.B-Czausowo,trasa M51 "Bajkał", 300m od kolca trassy "Kurgan-Tiumień"
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, Pietuchowski rejon, awtodoroga M51 "Bajkał", 463 km 
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, r.p.Kargapolje, ul.Griejdiernaja d.27
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, Szumichinski rejon, trasa M51, 126 km
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, trasa M51 "Bajkał", 253km
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, trasa M51, 277 km
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast, wbłizi s. Czastozierje, a/d  Makuszyno-Czastoozierje-Bierdiużje, 453km
Rosnieft Rosja, Kurganskaja obłast,Jurgamyszski rejon, uł Mira 82
Rosnieft Rosja, Leningradskaja obłast, 122 km a/dJe18, M10  Skandinawija , po lewej stronie od Sankt-Pietierburga, po trassie po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Leningradskaja obłast, p.Juszkowo, 120 km a/d M18  Koła, po trassie po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Leningradskaja obłast, Wołchowski rejon, d. Chwałowo 500 km + 500 m a/d A114, pieriesieczienije dorog Wołogda-Nowaja Ładoga i Kisielnia-Chwałowo, po trassie po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Leningradskaja obłast, Wołchowski rejon, s. Pasza, ul.Jubilejnaja, d. 6, po lewej stronie od Sankt-Pietierburga 177 km a/d M18  Koła , po trassie po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Leningradskaja obłast,120 km + 800 m a/dJe18, M10  Skandinawija ,po prawej stronie od Sankt-Pietierburga, po trassie po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast, Czapłyginski rejon, s. Kriwopolanje
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast, po lewej stronie z Moskwy.
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast, s. Chlewnoje, ul. Dorożnaja, 23
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast, s. Stanowoje, ul. Moskowskaja
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,Chlewienski rejon, s. Koń-Kołodiez
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,Chlewienski rejon, s. Koń-Kołodiez
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,Izmałkowski rejon, s. Cziernawa
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,m. Griazi, ul. 2-ia Czapajewa
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,m.Czapłygin, ul.Stroitielej
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,po prawej stronie z Moskwy.
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,s. Borino
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,s. Stanowoje, ul. Moskowskaja
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,Stanowlanski rejon, s. Babarykino
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,Stanowlanski rejon, s. Trostnoje
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,Zadonski rejon
Rosnieft Rosja, Łipieckaja obłast,Zadonski rejon
Rosnieft Rosja, m. Archangielsk, Okrużnoje szosse, 3
Rosnieft Rosja, m. Biełgorod, ul. K.Zasłonowa, 3
Rosnieft Rosja, m. Biełgorod, ul. Michajłowskoje szosse, 3
Rosnieft Rosja, m. Briansk,Fokinski rejon,a/d M3, 365 km
Rosnieft Rosja, m. Łipieck, pos. Matyrski
Rosnieft Rosja, m. Pienza, (rejon Arbiekowo),  625 km a/d Moskwa-Samara
Rosnieft Rosja, m. Rostow-na-Donu, 1-j Maszynostroitielnyj, 1 «a»
Rosnieft Rosja, m. Rostow-na-Donu, pr. Staczki, 237
Rosnieft Rosja, m. Rostow-na-Donu, pr.Korolewa 1 B
Rosnieft Rosja, m. Rostow-na-Donu, Priwokzalnaja pł., 3
Rosnieft Rosja, m. Rostow-na-Donu, ul. Małinowskogo, 152
Rosnieft Rosja, m. Rostow-na-Donu, ul. Wawiłowa,68/3
Rosnieft Rosja, m. Rostow-na-Donu, ul. Wiatskaja, 120
Rosnieft Rosja, m. Rostow-na-Donu, ul.Orbitalnaja 11
Rosnieft Rosja, m. Sankt-Pietierburg, Łachtinski pr-t, d.2, korp.5. (po prawej stronie pri wjezdie w gorod)
Rosnieft Rosja, m. Sankt-Pietierburg, p. Szuszary, ul. Lenina, d.2 W, łitier A.
Rosnieft Rosja, m. Wołgograd, Krasnoarmiejski rejon, pieries. ul. Zielenogradskoj i ul. Łazoriewoj (2-ia Prodolnaja, M6, poworot na Wtorcziermiet )
Rosnieft Rosja, m. Wołgograd, Traktorozawodskoj rejon, ul. Łatoszynskaja, 44 (Sanatorij «Łatoszynka» na Saratow, po prawej stronie z Wołgograda)
Rosnieft Rosja, m. Woronież, Moskowski pr-t,  144
Rosnieft Rosja, m.Łipieck, rejon Cemzawoda
Rosnieft Rosja, m.Moskwa,Jarosławskoje szosse,d.100(iz Moskwy)
Rosnieft Rosja, m.Moskwa,Jarosławskoje szosse,d.141(w Moskwu)
Rosnieft Rosja, m.Twier, Starickoje szosse, 31, po lewej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, m.Ułjanowsk, Dimitrowgradskoje szosse, 24
Rosnieft Rosja, m.Ułjanowsk, Moskowskoje szosse, 16a
Rosnieft Rosja, m.Wołgograd, Kirowski rejon, ul. Łazoriewaja, 291 (2-ia Prodolnaja, M6, rejon Wtorcziermieta)
Rosnieft Rosja, m.Woronież, pr-t Patriotow,  69 (na wjezdie w Woronież z Kurska po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast,  Moskwa-Riga, 59 km. (w Moskwu)
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast,  Odincowski rejon, Minskoje szosse, 84 km, z Moskwy
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, Leningradskoje szosse, 88 km, m. Kłin
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, Łuchowicki rejon, Noworiazanskoje szosse, 124km.
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, m. Bronnicy,ul.Sowietstkaja, d.157-a (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, m. Kłin, Leningradskoje szosse, 84-j km, Po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, Moskwa-Riga, 59 km. (iz Moskwy)
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, Noworiazanskoje szosse, 151 km (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, Noworiazanskoje szosse, 79 km. (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, Odincowski rejon, Minskoje szosse, 84 km, w Moskwu
Rosnieft Rosja, Moskowskaja obłast, Sołniecznogorski rejon, d.Czasznikowo, Kirowski s.o. 44km M10
TNK Rosja, Moskwa,JuZAO, Siewiernoje Butowo, Warszawskoje sz., wł. 179, str.1, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Nowosibirskaja obłast, Koczieniewski rejon, s.Duplenka (M51)
Rosnieft Rosja, Nowosibirskaja obłast, m.Czieriepanowo, ul. Romanowa, 86
Rosnieft Rosja, Nowousmanski rejon, s. Rogacziewka (M4 542 km po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Orłowskaja obłast, Chotyniecki rejon, (61 km a/d Orieł-Briansk, po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Orłowskaja obłast, Mcenski rejon, d. Podbieriezowo (km 315+630 m a/m Krym po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Orłowskaja obłast, Mcenski rejon, p.Gołowlewo, (km 329+300 m a/m Krym, po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Orłowskaja obłast, Trosnianski rejon, (433 km a/d M2 "Krym" +600 m , po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Orłowskaja obłast,Łiwienski rejon, (130 km a/d Orieł-Tambow, po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Orłowskaja obłast,p.Znamienka (km 381+416 m a/m Krym po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast,  Kuzniecki rejon, 753 km a/d Moskwa-Samara
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast, Gorodiszczienski rejon, 678 km po lewej stronie a/d M5 Moskwa-Czielabinsk
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast, m. Kuznieck, ul. Aleksiejewskoje szosse - 1 b
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast, N - Łomowski rejon, 525 km + 500 m po prawej stronie a/d M-5 Moskwa-Czielabinsk
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast, N.- Łomow, ul. Dorożnaja - 17, 529 a/d Moskwa-Samara
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast, p. Montażnyj, 644 km + 65m Fiedieralnoj a/d M 5 "Urał".
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast, r.p. Issa, ul. Ogariewa - 72
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast, r.p. Mokszan, 594 km + 300 m a/d Moskwa-Samara
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast, Spasski rejon, 500 km + 570 m po lewej stronie a/d M-5 Moskwa-Czielabinsk
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast,Pienzienski rejon, 410 km + 400 m po lewej stronie a/d Niżnij Nowgorod-Saratow
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast,s. Dubrowki, 483 km + 600 m po prawej stronie a/d Moskwa-Czielabinsk
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast,s. Kondol, 464 km, a/d Niżnij Nowgorod-Saratow
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast,s. Kriażym 724 km a/d Moskwa-Samara
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłast,s. Kriukowo 173 km. a/d Pienza-Tambow, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Pienzienskaja obłastr.p. Mokszan, 594 km + 600 m a/d Moskwa-Samara
Rosnieft Rosja, Riespubłika Ałtaj,s. Ust-Siema, ul.Traktowaja, d 26
Rosnieft Rosja, Riespubłika Buriatija, Kiachtinski rejon, m. Kiachta (wozle goroda) awtodoroga Kiachta-Muchorszybir, 1km
Rosnieft Rosja, Riespubłika Buriatija, m. Ułan-Ude, p. Sołdatski, ul.Miełioratorow, d. 27
Rosnieft Rosja, Riespubłika Chakasija,g .Abakan, Mostootriad, M-54
Rosnieft Rosja, Riespubłika Chakasija,U-Abakanski rejon, M-54
Rosnieft Rosja, Riespubłika Karaczajewo-Czierkiessija, m. Czierkiessk, Piatigorskoje szosse
Rosnieft Rosja, Riespubłika Karaczajewo-Czierkiessija,Abazinski rejon, a. Psyż, ul. Szossejnaja, d.2 
Rosnieft Rosja, Rostowskaja obłast, 222km + 300m po lewej stronie po chodu a/d M-21
Rosnieft Rosja, Rostowskaja obłast, Aksajski rejon, m.Aksaj, pr.Aksajski, 4-W
Rosnieft Rosja, Rostowskaja obłast, Aksajski rejon, m.Aksaj, ul.Zapadnaja, 62-B (1056 km a/d M 4)
Rosnieft Rosja, Rostowskaja obłast, m. Rostow-na-Donu, pr. Kosmonawtow, 1 B
Rosnieft Rosja, Rostowskaja obłast, m. Rostow-na-Donu, ul. Wsiesojuznaja, 166
Rosnieft Rosja, Rostowskaja obłast,m. Batajsk, ul. Ogorodnaja, 70
Rosnieft Rosja, Samarskaja obłast, Syzranski rejon, w rejonie pos.Wzgorje
Rosnieft Rosja, Samarskaja obłast,m.Syzrań, ul.Moskowski projezd d 9
Rosnieft Rosja, Samarskaja obłast,Siergijewski rejon, Suchodoł
Rosnieft Rosja, Samarskaja obłast,Stawropolski rejon, Rosja, trasa M5 "Urał", 979 km
Rosnieft Rosja, Samarskaja obłast,Zielenowka, Stawropolski rejon
TNK Rosja, Saratowskaja obłast, m. Bałakowo, ul.60 let SSSR, 45/3
TNK Rosja, Saratowskaja obłast, m. Engiels, ul. Studienczieskaja (rejon SChI)
TNK Rosja, Saratowskaja obłast, m. Kałininsk, Kałininski rejon, ul.Jużnaja, 3, a/d Kursk-Woronież-Saratow, po lewej stronie
TNK Rosja, Saratowskaja obłast, m. Pugacziew, ulJermoszczienko, (rejon elewatora)
TNK Rosja, Saratowskaja obłast, Rowienski rejon, p. Rownoje, trasa R226, 568 km, Samara-Wołgograd
TNK Rosja, Saratowskaja obłast, Saratowski rejon, p. Dubki
TNK Rosja, Saratowskaja obłast, trasa R158, 100 km, Saratow-Pienza, po lewej stronie
TNK Rosja, Saratowskaja obłast, Wolski rejon, p. Siennoj, trasa R228, 201 km, ul. Raboczaja 65, a/d Syzrań-Wołgograd, po prawej stronie
TNK Rosja, Saratowskaja obłast,Jerszowski rejon, p.Ucziebnyj, ul. Pridorożnaja 4A, trasa R236, Engiels-granica Kazachstana
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obł,  m. Rudnia
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obł, m. Wiazma, ul. Panino, d. 9
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obł, Rosławlski rejon,  d. Pawłowka, trasa A-141 "Briansk-Smolensk", 277 km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obł, Smolenski rejon, p. Kaspla, trasa R-133 "Olsza-Wieleż-Niewiel", 22 km
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Dorogobużski rejon, d.Jegorjewo
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Gagarinski rejon, p. Swierczkowo, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 175-j km po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Gagarinski rejon, p. Swierczkowo, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 175-j km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Gagarinski rejon, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 155 km, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Gagarinski rejon, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 155 km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Kardymowski rejon, d. Kamienka, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 359 km,  po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Krasninski rejon, p. Kr. Gorka, M-1, 453-j km, po prawej stronie 
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Krasninski rejon, p. Kr.Gorka, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 453-j km, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Gagarin, projezd Sielchoztiechniki, wjezd w gorod so storony trassy M1 "Moskwa-Minsk"
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Rosławl, trasa A101 "Moskwa-Bobrujsk", 393 km
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Rosławl, trasa A141 "Briansk-Smolensk", 268 km
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Rudnia, ul. Kiriejewa, wjezd w gorod so storony m. Smolenska
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Safonowo, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 298-j km, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Safonowo, ul. Kutuzowa, 3a
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Smolensk, Krasninskoje szosse
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Smolensk, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 384-j km, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Smolensk, ul. Kutuzowa, d. 16
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Smolensk, ul. Ławoczkina, 67 a
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Smolensk, ul. Moskowskoje szosse, 3
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Wiazma, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 225-j km, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Wiazma, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 225-j km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m. Wiełiż, trasa P133 "Olsza - Wiełiż - Niewiel", 93 km
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m.Jarcewo,  trasa M1 "Moskwa-Minsk", 335-j km,  po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m.Jarcewo, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 335-j km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, m.Jarcewo, ul. Maszynostroitielnaja, d. 1 a
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Nowoduginski rejon, d. Koparicha, trasa R134 "Smolensk-Wiazma-Zubcow", 209 km
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Poczinkowski rejon, trasa A141 "Briansk-Smolensk", 329 km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Safonowski rejon, p. Istomino, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 273-j km, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Safonowski rejon, p. Istomino, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 273-j km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Smolenski rejon, d. Poczajewo, trasa A141 "Briansk-Smolensk-Rudnia", 411-j km
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Smolenski rejon, d. Swieticy, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 421-j km,  po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Smolenski rejon, p. Tałaszkino, trasa A141 "Briansk-Smolensk", 365 km, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Smolenski rejon, p. Tałaszkino, trasa A141 "Briansk-Smolensk", 365 km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Smolenski rejon, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 384-j km, po prawej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast, Szumiaczski rejon, p. Szumiaczi, trasa A101 "Moskwa-Bobrujsk", po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Smolenskaja obłast,Jarcewski rejon, p.Jakowlewo, trasa M1 "Moskwa-Minsk", 331-j km, po lewej stronie
Rosnieft Rosja, Swierdłowskaja obłast, m. Niżnij Tagił, ul. Krasnoznamiennaja, 77 wyjezd na a/d R352
Rosnieft Rosja, Swierdłowskaja obłast, m.Jekatierinburg, Bazowyj pierieułok,41
Rosnieft Rosja, Tambowskaja obłast, 137 km a/d R193, r.p. Mordowo, po prawej stronie od Tambowa
Rosnieft Rosja, Tambowskaja obłast, 343 km a/d M6, s.Nowoarchangielskoje, po prawej stronie od Moskwy
Rosnieft Rosja, Tambowskaja obłast, 388 km a/d M6, s.Izosimowo, po lewej stronie od Moskwy
Rosnieft Rosja, Tambowskaja obłast, 448 km a/d M6, p.Strielcy, po prawej stronie od Moskwy
Rosnieft Rosja, Tambowskaja obłast, 531 km a/d M6, p.Pietropawłowski, po lewej stronie od Moskwy
Rosnieft Rosja, Tambowskaja obłast, 543 km a/d M6, s.Pietrowskoje, po prawej stronie od Moskwy
TNK Rosja, Tulskaja obłast, m. Nowomoskowsk, Nowomoskowski rejon, trasa R140, 53 km, Tuła-Nowomoskowsk, po prawej stronie
TNK Rosja, Tulskaja obłast, m. Nowomoskowsk, Riazanskoje szosse, 4
TNK Rosja, Tulskaja obłast, m. Tuła, Priwokzalnyj rejon, ul. Niżnieupskaja,15
TNK Rosja, Tulskaja obłast, m. Tuła, Zarieczienski rejon, ul.Oktiabrskaja, d.301
TNK Rosja, Tulskaja obłast, m. Uzłowaja, trasa R140, 46 km, a/d Tuła-Nowomoskowsk, po prawej stronie
TNK Rosja, Tulskaja obłast, m. Wieniew, Wieniewski, trasa M4, 173 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK Rosja, Tulskaja obłast, m.Jefriemow, Tulskoje sz., 28
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, d.Zizino, po prawej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, Kałininski rejon, d.Andriejkowo, po lewej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, Kałininski rejon, d.Andriejkowo, po prawej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, Kałininski rejon, d.Poddubki, po lewej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, Kałininski rejon, poworot na m.Łichosławl, po prawej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, Kałininski rejon, poworot na st.Czuprijanowka, po lewej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, Konakowski rejon, poworot na d.Koszelewo, po prawej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, Konakowski rejon, poworot na d.Kozłowo, po lewej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Twierskaja obłast, Niełidowski rejon, pos.Szachta №11, po prawej stronie z Moskwy
Rosnieft Rosja, Ułjanowskaja obłast, m. Ułjanowsk, sieło Biełyj Klucz
Rosnieft Rosja, Ułjanowskaja obłast, Mielekiesski rejon, 4 km Zapadnieje poworota na s.Nikolskoje
Rosnieft Rosja, Ułjanowskaja obłast, Nikołajewski rejon, r.p.Nikołajewka
Rosnieft Rosja, Ułjanowskaja obłast, Nowospasski rejon, r.p. Nowospasskoje, ul. Zawodskaja, 2
Rosnieft Rosja, Ułjanowski rejon, s.Łaiszewka
Rosnieft Rosja, Wołgogradskaja obłast, Gorodiszczienski rejon, 947+13 km trassy Moskwa-Wołgograd (M6) (po prawej stronie z Moskwy)
Rosnieft Rosja, Wołgogradskaja obłast, m. Wołgograd, ul. Istoriczieskaja, 187
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Bobrowski rejon, a/d Bobrow-Tałowaja-Nowochopiersk 32 km, poworot na s. Chrienowoje
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Bobrowski rejon, s. Łipowka (M4 623 km po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Kałacziejewski rejon, s. Zabrody, ul. Zabrodnienskaja,  62
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, m. Pawłowsk, ul. Dorożnaja,  25 (M4 673 km po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, m. Woronież, ul. Antonowa-Owsiejenko,   35 A
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, m. Woronież, ul. Iłjuszyna, 3 A, trasa A144
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Niżniediewicki rejon, granica s Kurskoj obłast, wozle posta GIBDD (A144 173 km po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Niżniediewicki rejon, granica s Kurskoj obłast, wozle posta GIBDD (A144 173 km po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Nowochopierski rejon, sJełań-Koleno (a/d Tałowaja-Nowochopiersk 111,6 km)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Olchowatski rejon, s. B-Bazy, ul. Kirowa,  95 (na wyjezdie )
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Pawłowski rejon (M4 659 km poworot na m.Rossosz po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, pgt. Gribanowski, ul. Lesnaja, 33
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, r.p. Tałowaja, ul. Pirogowa,  4
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, Ramonski rejon, s.Gałkino (M4 479 km po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast, s. N. Usmań, ul. Dorożnaja, 31 (M4  525 km po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,. Łiski, ul. A.Matrosowa,  102 (wyjezd z goroda na trassu)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,Bobrowski rejon, s.Karandiejewka (M4 595 km po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,Boguczarski rejon (M4 770 km po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,Kaszyrski rejon, p.Ilicza (M4 576 km po lewej stronie),
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,m. Buturłinowka, ul. Błinowa, 36
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,m. Woronież, ul. Dimitrowa,163 (pri wyjezdie z goroda po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,Ostrogożski rejon, s.Sołdatskoje, ul.Nowaja,  1 (R194  86,4 km po prawej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,pgt. Anna, ul. Krasnoarmiejskaja,  6 (wjezd w gorod)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,pgt. Kantiemirowka, ul. Polewaja,  39 (na wjezdie so st. Woronieża)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,Ramonski rejon, u poworota na p.Ramoń (M4 482 km po lewej stronie)
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,s. Riepjewka, ul. Woronieżskaja, 70
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,s. Wierchnij Mamon, ul. Dorożnaja, 30
Rosnieft Rosja, Woronieżskaja obłast,Siemiłukski rejon, s. Łatnoje (A144 198 km po lewej stronie)
Rosnieft Rosja,Biełgorodskaja obłast,  Biełgorodski rejon, p.Oktiabrski, a/d Moskwa-Krym
Rosnieft Rosja,Biełgorodskaja obłast, m. Aleksiejewka,Jużnaja promzona
Rosnieft Rosja,Biełgorodskaja obłast,Jakowlewski rejon, m.Stroitiel, ul.Magistralnaja, 2-a
Rosnieft Rosja,Krasnodarski kraj, 79 km a/d Krasnodar-Noworosijsk, p. Achtyrski, po lewej stronie od Krasnodara
Rosnieft Rosja,Krasnodarski kraj, Anapski rejon, p. Woskriesienski, a/d Simfieropol-Noworossijsk, 362 km (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja,Krasnodarski kraj, m. Tuapsie, ul. Goworowa
Rosnieft Rosja,Krasnodarski kraj,Jużnyj obchod, m.Tiemriuk 7km + 380m (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja,Kurganskaja obłast, m.Dałmatowo, ul.Puszkina 43b
Rosnieft Rosja,Kurganskaja obłast, Szczuczanski rejon, m. Szczuczje trasa M51 "Bajkał"
Rosnieft Rosja,Łipieckaja obłast, m.Jelec, pos. Krasnyj
Rosnieft Rosja,m.Moskwa, Simfieropolskoje sz., 25 km. (po lewej stronie)
Rosnieft Rosja,m.Moskwa, Simfieropolskoje sz., 25 km. (po prawej stronie)
Rosnieft Rosja,Orłowskaja obłast ,Mcenski rejon, p.Gołowlewo, (km 329+300 m a/m Krym, po prawej stronie)
Rosnieft Rosja,Orłowskaja obłast, m. Orieł, ul.Karacziewskoje szosse (dalniaja)
Rosnieft Rosja,Riespubłika Chakasija, s.Pierwomajskoje, M-54
Rosnieft Rosja,Tomskaja obłast, m. Tomsk, Moskowski trakt, 123
Rosnieft Rosja,Tomskaja obłast, Szegarski rejon,d. Naszcziekowo
Rosnieft rossija, Brianskaja obłast, Dubrowski rejon, p.Sieszcza, ul. Centralnaja, 3, a/d A141, 219 km, po prawej stronie 
Rosnieft rossija, Rostowskaja obłast, 220km + 700m po prawej stronie po chodu a/d M-21
TNK Saratowskaja obłast, Bałakowski rejon, s. Majanga, trasa R226, Samara-Wołgograd, po lewej stronie
TNK Saratowskaja obłast, m. Engiels, trasa R226, 467 km, Samara-Wołgograd(objezdnaja m. Engielsa)
TNK Saratowskaja obłast, p.Jekatierinowka, ul.8 Marta, trasa R208, 226 km, Tambow - Kirsanow - Saratow, po lewej stronie
TNK Saratowskaja obłast, Saratowski rejon, p. Dubki, objezdnaja Saratowa
TNK Saratowskaja obłast, trasa R228, 322 km, Syzrań-Wołgograd, po prawej stronie
BP Smolenskaja obłast, Gagarinski rejon, d. Wietcy, trasa M1, 162 km, wostocznieje d. Malcewo
Rosnieft Tambowskaja obłast, 96 km R208, s.Szynowka, po prawej stronie od Tambowa
TNK Tulskaja obłast, m. Szcziekino, Szcziokinski, p.Polewoj, trasa M2, 210 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po prawej stronie
TNK Tulskaja obłast, m. Wołowo, Wołowski, trasa M4, 261 km, Moskwa-Krasnodar("Don"), po lewej stronie
TNK Tulskaja obłast, Pławski rejon, p. Agroles, trasa M2, 241 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"), po lewej stronie
TNK Tulskaja obłast, Zaokski rejon, p. Nienaszewo, trasa M2, 136 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"),po lewej stronie
TNK Tulskaja obłast, Zaokski rejon, p. Nienaszewo, trasa M2, 136 km, Moskwa-Simfieropol("Krym"),po prawej stronie